Csapadékvíz és szennyvízcsatorna építés

Cégünk vállalja bármilyen szennyvízcsatorna vagy csapadékelvezető rendszer tervezését és kiépítését, legyen önálló lakóházat, vagy ipartelepet kiszolgáló méretű és kapacitású. Vállaljuk szennyvíz és csapadékvíz csatornarendszerek felújítását, bővítését és korszerűsítését.
Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk mind gravitációs, mind nyomott csatornarendszerek tervezése és kiépítése területén. Tervezőink részletes felmérést végeznek amennyiben meglévő csőhálózat felújítása, továbbfejlesztése szükséges, kialakítva a legyorsabban és legkisebb költségekkel megvalósítható, üzemi terhelés tekintetében leginkább optimális megoldást.
Tervezőink gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek gyárak, ipartelepek ivóvíz, csapadékvíz és szennyvíz-elvezető vezetékrendszereinek vízelvezetési kapacitás és költséghatékonyság legoptimálisabb megvalósításai tekintetében.
Cégünk biztosítani képes a vezetékhálózat gyors, idő- és költséghatékony kiépítése mellett, a vezetékhálózat elhelyezéséhez, befogadásához szükséges műtárgyak kiépítését, a működéshez szükséges szivattyúk, szűrők és egyéb berendezések beszerzését és beépítését, hatékony és tartós szennyvíz és csapadékelvezető rendszert átadva.
Olyan csatornarendszereket tervezünk és építünk ki, amelyeket a felmért üzemi terhelés, vízelvezető kapacitás többszörösét képesek elvezetni, ezzel óvva az ön otthonát, biztosítva üzeme, ipari területe zavartalan működését.